Aplicatia Fitfam

Termenii și condițiile generale pentru utilizatorii aplicaţiei mobile FITFAM S.R.L 

Note generale : Accesul dvs. şi utilizarea acestei aplicatii se supune acestor  termeni şi condiţii. Nu veţi folosi aceasta aplicatie în scopuri ilegale sau interzise prin termenii şi condiţiile care urmează. Prin utilizarea aplicatiei acceptaţi termenii, condiţiile şi disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile atunci nu veti putea utiliza aplicatia .

Noi, FIT FAM SRL  urmărim o viziune: dorim să sprijinim orice persoană, la nivel mondial, pentru a-și descoperii potențialul maxim, atât fizic cât și mental și pentru a deveni cea mai puternică versiune a sinelui. Oferim cele mai importante precondiții cu diferitele noastre produse și servicii în acest scop. FIT FAM   promovează activitatile fizice, puterea de voință , stilul de viata sanatos și încrederea în sine. 

Concentrarea noastră este asupra eficienței și a motivației și îi însoțim pe utilizatorii noștri, intens în călătoria lor de la început. FIT FAM  se distinge prin comunitatea sa puternică și motivatoare de utilizatori, care se sprijină și se încurajează reciproc online și offline. Așteptăm cu nerăbdare să vă primim ca parte a comunității noastre.

Următorii Termeni și condiții stabilesc cadrul legal pentru utilizarea aplicatiei FIT FAM  și serviciile pe care le oferim. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acesti Termeni și condiții.

1. Scop

1.1 Acești Termeni și condiții constituie baza contractului de utilizator care se încheie între “Beneficiar” /” Membru “. și Prestator, S.C. FIT FAM S.R.L., avand sediul social in Cluj-Napoca, Str. ALBAC, nr. 10, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/3337/2019, CUI 41555360,  (denumita in continuare „Prestator” sau „ FIT FAM ” ) .  Obiectul acestui contract este utilizarea, gratuit sau contra cost, a serviciilor pe care le oferim sub denumirea FIT FAM prin intermediul aplicației noastre software (denumite în continuare individual ca „FIT FAM” .

Având în vedere că: Prestatorul este deținătorul aplicației FIT FAM , pe care terțe persoane o pot accesa pentru achiziția pachetelor sportive .

Beneficiarul este interesat să achiziționeze și să beneficieze de pachetele sportive puse la dispoziție de către prestator .

Pachetele sportive contin sedinte cu antrenori personali si/sau plan alimentar si consultanta in stil de viata.

Partile au convenit incheierea prezentului document, in conditiile si termenii mai jos mentionati

Definitii:

 • „Membru”/”Beneficiarul” orice persoană care achizitionează un pachet de servicii sportive disponibil în aplicatia FIT FAM
 • Contract de Membru sau Pachetul de sesiuni –prezentul contract de vanzare-cumparare a pachetului de servicii sportive. ( acord de Termeni si conditii )
 • Pachetul de servicii sportive– pachetul de sesiuni ales de beneficiar din cuprinsul aplicatiei FIT FAM, care cuprinde un anumit număr de ședințe de personal training (instruire in domeniul fitness) cu un antrenor personal
 • Sali de fitness -Sălile de sport alese de beneficiar pentru a beneficia de pachetul de servicii sportive
 • Regulamentul de rezervări si de aplicare penalități– totalitatea regulilor pe care beneficiarul trebuie sa le respecte pentru a putea efectua rezervări prin  intermediul aplicației la ședințele de personal training, si care sunt afișate în Aplicație și constituie parte integrantă din Contract
 • Prestator si beneficiar – părțile prezentului acord de Termeni si conditii .

2. Valabilitatea si modificarea Termenilor si  conditiilor

2.1 Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări cu efect în viitor Termenilor și condițiilor și altor prevederi. Vom opera aceste modificări numai din motive întemeiate, mai ales ca urmare a noilor progrese tehnologice, extinderii ofertei noastre de servicii, modificării legislației sau jurisdicției, sau din alte motive de acest ordin. Dacă echilibrul contractual dintre părți va fi denaturat în mod semnificativ în urma modificării, atunci modificarea nu se va mai produce. De altfel, modificările necesită aprobarea utilizatorului. Utilizatorul consimte să fie informat asupra modificărilor Termenilor și condițiilor prin conectarea la platforma respectivă, prin mesajele i sau prin e-mail, la cea mai recentă adresă de e-mail indicată de acesta in aplicatie mobile FITFAM. Modificările sunt considerate ca fiind acceptate, dacă utilizatorul nu își exprimă dezacordul în scris sau sub formă de text (de ex. prin e-mail sau prin fax), în decursul a 8 săptămâni de la înștiințare („termenul de prezentare a dezacordului”). Vom atrage atenția în mod special asupra acestor condiții la notificarea modificărilor. Recomandăm utilizatorilor să ne transmită informarea cu privire la dezacord sub formă scrisă sau pe cale electronică pentru a se asigura păstrarea probelor. 

2.2 Dacă utilizatorul nu ne transmite dezacordul scris față de Termenii și condițiile modificate în decursul termenului de prezentare a dezacordului sau folosește în continuare aplicatia FIT FAM, în ciuda primirii notificării de modificare, atunci Termenii și condițiile modificate sau completate vor deveni aplicabile pentru utilizator.

Dacă utilizatorul își exprimă dezacordul la termen, atunci ambele părți au dreptul să anuleze regulamentar acordul de licență.

3. Termeni si conditii pentru Beneficiar/Membru

O condiție pentru deschiderea unui cont de utilizator și utilizarea aplicatiei FIT FAM  este aceea să aveți cel puțin 18 ani și aveți capacitate juridică deplină.

Aplicatia FIT FAM  este destinata exclusiv consumatorilor. Definiția legală a unui consumator este orice persoană fizică care face o tranzacție legală din motive care nu pot fi atribuite în principal nici activitățiilor comerciale, fie a activitățiilor independente. Este interzisă utilizarea FIT FAM  în scopuri comerciale de orice fel. 

4. Conditii generale si procedura de plata

4.1.Acest Contract de Membru sau pachetul de servicii este nominal şi nu poate fi transferat de către titularul acestuia nici unei terţe persoane. Pentru achizitionarea pachetelor sportive, fiecare membru va trebui sa isi creeze un cont in Aplicația FIT FAM .După crearea contului, de a-l utiliza, potrivit datelor de acces furnizate si potrivit prezentului Contract, a Termenilor si conditiilor din aplicație precum si a Regulamentului de rezervare si penalizari,disponibile in aplicatie. 

Toate clasele vor fi rezervate de catre Membru prin Contul de Membru si toate beneficiile vor putea fi utilizate doar prin acest Cont de Membru. Rezervarea sesiunilor de antrenament  se va face potrivit Regulamentului de rezervari si Penalizări, astfel cum acesta va putea fi modificat din cand in cand de catre FIT FAM . Toate beneficiile pachetelor achizitionate vor fi utilizate intotdeauna potrivit Regulamentelor si Politicilor Prestatorului, afișate în interiorul  aplicatiei. 

4.2.Contractul de Membru/Pachetul de sesiuni va fi încheiat automat prin acceptarea  documentului de Termeni si conditii . Plata aferenta pachetului de sesiuni se poate face prin card de credit/debit,transfer bancar , folosind sistemul de plati din cuprinsul aplicatiei.

4.3. Sumele platite cu titlu de pret al pachetului de serviciii revin societatii sc. FIT FAM SRL si nu se restituie indiferent dacă Membrul utilizează efectiv sau nu serviciile mentionate din pachetul de servicii, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia ( 6 luni ). In situatia in care plata este efectuata pe seama Membrului de catre o terta parte, aceasta nu devine parte la contract si nu poate cere de la  sc FIT FAM SRL restituirea platii in nici o situatie si nici nu poate exercita impotriva sc FIT FAM SRL vreun drept rezultand din sau in legatura cu prezentul Pachet de servicii . 

4.4.Pachetul garantează doar achiziția ședințelor de personal training (instruire in domeniul fitness) cu antrenorul personal ales de beneficiar, conform perioadei de valabilitate a pachetului de servicii.

Pachetul nu garantează accesul în sălile de fitness în care beneficiarul va executa ședințele de personal training. Beneficiarul va trebui să își achiziționeze abonament separat la sălile de fitness unde dorește să beneficieze de ședințele de personal training, conform prețului stabilit de acesta.  

4.5.Pachetul de servicii include costul asistării dedicate a Membrului de către un antrenor personal, conform perioadei menționate în cuprinsul pachetului. 

4.6. Pentru a putea beneficia de ședințele de personal training, beneficiarul trebuie să completeze în mod corect și complet FIȘA DE EVALUARE SI CUNOAȘTERE/DETALII PERSONALE, disponibilă în profilul de utilizator al aplicatiei , care are rolul de a permite furnizarea ședințelor de personal training conform istoricului medical, obiceiurile alimentare, condițiile de viață și de muncă, trecutul sportiv, astfel incat ședințele de personal training să corespundă profilului beneficiarului. 

Membrul are obligația de a garanta că toate informațiile cuprinse în FISA DE EVALUARE ȘI CUNOAȘTERE / DETALII PERSONALE sunt reale și corecte, și nu poate trage la răspundere antrenorul personal pentru furnizarea unor ședințe de personal training atâta timp cât acestea sunt corespunzătoare și respecta informațiile cuprinse în document.

4.7. SC FIT FAM SRL  nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentari sau vatamari de orice natura suferite de Membrii în interiorul sălilor de fitness unde aleg să efectueze antrenamentele, și nici pentru calitatea antrenamentelor furnizate de antrenorii personali. 

4.8. Membrul declară si garantează că toate exercițiile prestate împreună cu antrenorul personal, vor fi pe riscul Membrului, că acesta are o stare de sănătate bună si că este capabil din punct de vedere fizic si psihic sa efectueze oricare si toate exercitiile fizice furnizate de antrenor conform FISEI DE EVALUARE ȘI CUNOASTERE/ DETALII PERSONALE.Colaboratorii acesteia nu sunt raspunzatori fata de Membru pentru nici un fel de pretenții, cereri, acțiuni sau cauze de acțiuni, de orice natura, care rezulta din sau în legatură cu utilizarea oricarora dintre serviciile furnizate, iar prin prezentul contract Membrul exonerează si eliberează in mod expres si pentru totdeauna  SC FIT FAM SRL si colaboratorii acesteia, de orice fel de pretentii, cereri, vatamari, daune, acțiuni rezultand din vătămarea de orice natura sau decesul cauzat de accidentari sau de fapta altuia.

4.9.Membrii trebuie sa respecte întotdeauna Regulamentul de rezervări și de aplicare penalități precum si orice alte regulamente, politici sau proceduri parte integranta din acesta, astfel cum acestea sunt modificate sau întocmite unilateral de  SC  FIT FAM SRL  si care vor fi comunicate Membrului prin afișare in zona Contului de Membru, urmand sa intre in vigoare in a 15-a zi de la data publicării, cu exceptia cazului in care nu se prevede altfel în acel regulament/politică/procedura.

4.10.Programul antrenorilor este disponibil în aplicație precum și în Contul de membru. SC FIT FAM SRL îsi rezervă dreptul de a schimba programul antrenorilor în urma solicitării din partea acestora, modificările urmând a fi aduse la cunoștința membrilor în timp util. Membrii trebuie sa urmareasca programul de antrenamente al antrenorilor și sa rezerve ora de antrenament în aplicatie, potrivit Regulamentului de rezervări si de Aplicare Penalitati.

4.11.Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness, susținute sub conducerea antrenorilor în cadrul Sălilor de fitness alese de beneficiar, se va face numai în limita programului antrenorilor și a locurilor disponibile, si numai dacă Membrul a efectuat rezervarea orei de antrenament in mod anterior, prin intermediul aplicației, cu respectarea Regulamentului de rezervări si de Aplicare Penalitati. 

4.12. Conform Regulamentului de rezervari si aplicare penalitati( rezolva hyperlink ), membrul are dreptul la anularea a doua  ședințe de personal training pe durata pachetului de servicii, recuperarea acestora urmând a se face în perioada de timp rămasă din durata pachetului de servicii.

4.13. Ședințele rezervate dar neanulate vor fi scăzute din numărul total de ședințe de personal training achiziționate și nu se vor putea recupera.

4.14. Membrilor li se interzice utilizarea față de antrenori a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile antrenorilor trebuie să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil in aplicatie sau sa faca o reclamatie la adresa de e-mail:www.fitfamofficial00@gmail.com . Deaseamenea utilizatorul/clientului  pentru a nu pierde sesiunea deja rezervata in aplicatia mobile FIT FAM SRL este obligatoriul sa anuleze si sa notifice antrenorul cu minim 24h inainte inceperii sesiunii.

4.15.Membrilor li se interzice utilizarea pachetului de servicii în scopuri comerciale. Aceștia nu pot oferi altor Membri sau terţi, serviciile de antrenament personalizate achizitionate sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru, antrenor personal și/sau terte persoane, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. 

4.16. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise la orele de antrenament. Accesul la antrenamente sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora la orele de antrenament, precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisă. 

4.17.Constituie încălcări ale Regulamentului de rezervări și aplicare penalități, următoarele acţiuni sau omisiuni, dar fără a fi limitative: încalcarea regulilor de utilizare a pacehetelor de sesiuni achiziționate, utilizarea abuziva a sistemului de rezervari, nerespectarea orelor de program ale antrenorilor, nerespectarea politicii de anulare a rezervărilor, nerespectarea rezervărilor efectuate, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, sau față de Antrenorul Personal.

4.18. Constituie de asemenea încălcări ale Regulamentului: vânzarea neautorizată a pachetului de servicii, prezentarea la orele de antrenament sub influența alcoolului, vânzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, droguri, stimulente, sedative, substanțe halucinogene, sau alte substațe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate, comportamentul neadecvat.

4.19. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 4.16 si 4.17 de mai sus, sc FIT FAM SRL  va avea dreptul: 

de a suspenda pachetului de servicii al  acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; 

de a rezilia pachetul de servicii, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului Pachetul de servicii va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul pachetului de servicii sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către societate cu titlul de daune prestabilite.

4.20.Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului/ pachetului de servicii  sc FIT FAM SRL  își rezervă dreptul de a modifica orarul orelor de antrenament ale antrenorilor, in funcție de solicitările acestora din urma, precum și de a anula eventualele programări de antrenamente cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil.

5. Starea de sanatate

5.1 Termeni și condiții cu privire la sănătatea dumneavoastră.

Utilizarea serviciilor este pe propriul dvs. risc.În orice caz, o condiție pentru utilizarea Serviciilor FIT FAM  este că trebuie să vă aflați într-o stare generală de sănătate bună. Dacă aveți cunoștințe despre orice condiții medicale preexistente, vă recomandăm să solicitați urgent sfatul medicului de la un medic înainte de a începe serviciile FIT FAM  (cum ar fi antrenamentele fizice ). Acest lucru se aplică în special dacă aveți cunoștință de una sau mai multe dintre următoarele reclamații / condiții / proceduri medicale:boala cardiovasculara, boli pulmonare sau respiratorii (inclusiv astm),probleme ale coloanei vertebrale și / sau ale articulațiilor,boala neuromusculară, proceduri chirurgicale, orice alte probleme de sănătate.

În cazul serviciilor FIT FAM legate de nutriție, sunteți responsabil pentru a verifica dacă alimentele și nutrienții recomandati ca parte a antrenamentului sau ghidului nu conțin ingrediente sau conținut la care sunteți alergic sau care pot provoca intoleranță alimentară.

În plus, membrii/beneficiarii  de sex feminin ar trebui să observe că  femeile însărcinate și mamele care alăptează nu ar trebui să facă antrenamente decat dupa aprobarea medicului specialist si strict pe proprie raspundere. Aplicatia FIT FAM fiind total exonerata de posibile accidentari ale beneficiarului .

Se aplică următoarele reguli generale: Ascultați ce vă spune corpul. Dacă aveți îndoieli cu privire la sănătatea dvs. (de exemplu, deoarece întâmpinați dureri considerabile, stare generală de rău, respirație, greață sau amețeli), consultați medicul înainte .

5.2 Nici un înlocuitor pentru sfatul medicului

Serviciile și informațiile oferite de FIT FAM nu constituie sfaturi medicale sau sfaturi ale medicului. De asemenea, nu sunt înlocuitori pentru o examinare sau tratament medical de către un medic.

5.3 Metode de instruire / dietetice

Sfatul de fitness și / sau nutrițional este supus unor cunoștințe în continuă evoluție în legătură cu știința sănătății, știința nutriției și știința sportului. Deși ne bazăm instruirile și sfaturile nutriționale pe studiile și cunoștințele actuale, cat si pe experienta personala, nu garantăm că acestea reflectă cele mai actualizate constatări sau cunoștințe de cercetare.

6. Aplicatii Mobile

6.1 Aplicatia FIT FAM poate fi descarcata  gratuit ca aplicații mobile prin intermediul unor diverși ofertanți („magazine pentru aplicații”) (de ex. iApple prin magazinul App Store și Google prin magazinul Google Play Store). Utilizatorul poate folosi  aplicația mobila, descărcând din magazin respectiva aplicație mobilă pe aparatul său.

6.2 Contractul de licență cu privire la utilizarea gratuită a aplicației mobile intră în vigoare prin descărcarea aplicației pe aparatul utilizatorului și acceptarea acestor Termeni și condiții .

6.3 Contractul cu privire la folosirea gratuită a unei aplicații mobile sau folosirea contra cost a serviciilor se încheie având ca partener contractual societatea cu răspundere limitată S.C. FIT FAM S.R.L., avand sediul social in Cluj-Napoca . Noi, și nu magazinele pentru aplicații, ne asumăm în exclusivitate răspunderea pentru aplicația mobilă licențiată și conținutul acesteia. Vă rugăm să vă adresați ca utilizator direct nouă dacă aveți reclamații, solicitări sau întrebări cu privire la aplicațiile mobile. Informații suplimentare despre noi, precum datele noastre de contact (telefax, e-mail), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și numele persoanelor cu drept de reprezentare pot fi accesate la sectiunea  contact/support. (pune adresa de email de support@getfitfam.ro)

6.4 Utilizatorul confirmă că nu va folosi aplicația mobilă în niciun mod care ar reprezenta o contravenție sau încălcare a condițiilor de utilizare și licențiere sau altor contracte încheiate între utilizator și magazinele pentru aplicații.

6.5 Respectivele magazine pentru aplicații nu sunt responsabile cu facilitarea serviciilor de întreținere și asistență pentru aplicația mobilă.

6.6 La descărcarea unei aplicații mobile prin magazinul de aplicații se va ține cont de următoarea restricție:

Descărcarea aplicației mobile nu este permisă utilizatorilor cu reședință într-o țară care este supusă unui embargo din partea guvernului SUA sau care este calificată de guvernul SUA drept țară care sprijină terorismul. Prin urmare, la descărcarea de aplicații mobile prin magazinul pentru aplicații utilizatorul declară și asigură că nu are reședința într-o țară supusă unui embargo din partea guvernului SUA, sau care a fost calificată de guvernul SUA drept țară „care sprijină terorismul”; și că nu se află pe nicio listă de „persoane supuse unor interdicții sau restricții” (prohibited or restricted parties) a guvernului SUA.

6.7 Magazinele pentru aplicații prin care s-au descărcat aplicațiile mobile sunt terți beneficiari ai contractului dintre noi și utilizator și au dreptul ca terți beneficiari să impună utilizatorului respectarea acestui contract.

7. Conturi

7.1 Utilizatorului i se alocă  un cont de utilizator („cont”). În acest cont utilizatorul își poate modifica datele și poate gestiona aplicatia.

7.2 Contul poate fi creat prin aplicația mobilă descărcată pe aparatul utilizatorului.

7.3 Contul nu este transmisibil. 

7.4 Utilizatorul se obligă să păstreze confidențiale datele de conectare, parolele și datele de acces (sub numele colectiv „date de acces”) ale contului său și să ne informeze neîntârziat de îndată ce ia la cunoștință sau bănuiește că datele sale de acces sunt cunoscute unor terțe părți neautorizate. În acest caz utilizatorul însuși va realiza modificarea datelor sau va solicita modificarea acestora de către noi. Mai mult, într-o asemenea situație avem dreptul să blocăm temporar accesul utilizatorului. Utilizatorului îi este permis din nou accesul de îndată ce considerăm că suspiciunea unui abuz asupra datelor de acces din partea utilizatorului sau unor terțe părți a fost înlăturată.

7.5 Dacă o terță parte folosește neautorizat un cont deoarece a obținut datele de acces ale utilizatorului din vina acestuia, atunci utilizatorul este tratat ca și cum ar fi acționat personal.

7.6 Dacă nutrim suspiciunea că datele de acces au devenit cunoscute unor terțe părți avem dreptul, dar nu și obligația, să modificăm datele de acces fără înștiințarea prealabilă, respectiv să blocăm contul. Vom informa utilizatorul neîntârziat cu privire la acest lucru și îi vom pune la dispoziție la cerere noi date de acces într-un interval rezonabil de timp. Sunt excluse alte pretenții din partea utilizatorului ca urmare a blocării temporare a contului său sau modificării datelor de acces.

7.7. Conturile inactive pot fi șterse de noi.

8. Termenul de valabilitate

8.1 Contractul de utilizator încheiat între beneficiar  și prestator odată ce vă înregistrați contul este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

8.2 Se pot oferi servicii suplimentare unice pentru o perioadă determinată. Acestea se vor încheia      automat la sfârșitul termenului, fără a fi nevoie să fie anulate.

8.3 Pachete noastre  de sesiuni  sunt oferite cu condiții diferite de valabilitate și sunt reînnoite automat pentru același termen  care a fost selectat până când beneficiarul  sau prestatorul le  anuleaza.

8.4 Pentru a evita orice neînțelegere, vă rugăm să rețineți că termenul unui pachet de sedinte este determinat de perioada aleasa de beneficiar.

9. Obligatiile utilizatorului

9.1 Utilizatorul garantează că datele pe care ni le-a furnizat la înregistrare și în cadrul utilizării serviciilor sunt corecte și complete. Utilizatorul se obligă să ne informeze neîntârziat cu privire la modificarea datelor și să confirme la cerere corectitudinea datelor.

9.2 Utilizatorul se obligă să urmeze reglementările acestor Termeni și condiții.

9.3 Utilizatorul va renunța la orice poate periclita și împiedica operarea și modul de funcționare a aplicatiei, precum și interacțiunea benefică și profitabilă dintre utilizatori. Utilizatorului i se interzice în mod special,

 • să folosească un nume de utilizator care încalcă drepturile unor terțe părți (mai ales drepturile de autor, drepturile personalității, drepturile asupra mărcilor, drepturile comerciale etc.) sau bunele moravuri, de ex.: atentează la convingerile religioase ale unor terțe părți, sau este de natură rasistă sau discriminatoare. Ne distanțăm în mod explicit de un asemenea comportament.
 • să folosească drept nume de utilizator o adresă de e-mail sau o adresă de internet,
 • Să comită furt de identitate,
 • să folosească, să posteze sau să publice pe internet conținuturi care instigă la mobbing,    amenință, șicanează, aduc injurii sau denigrează, să publice sau să facă trimiterea prin linkuri spre astfel de materiale pe un site terț, indiferent dacă aceste conținuturi se referă la alți utilizatori, colaboratorii noștri sau la alte persoane sau firme,
 • să folosească, să posteze sau să publice pe internet conținuturi discriminatoare (de ex. discursuri care instigă la ură împotriva unor grupuri de persoane, în special datorită rasei, originii etnice, religiei, handicapului, sexului, vârstei, statutului de veteran sau orientării sexuale) politice, imorale, pornografice, reprobabile, ofensatoare, care înfățișează acte violente, care îndeamnă la violență, sexiste, conținuturi care prezintă acte de extremă dreaptă sau stângă, sau să folosească conținuturi care contravin legislației, în special legislației privind protecția tinerilor, respectiv cu privire la protecția tinerilor în mass-media, să folosească conținuturi care atentează la bunele moravuri, să le publice sau să facă trimitere prin linkuri spre astfel de materiale pe un site terț sau să facă reclamă la, să ofere sau să distribuie produse sau care contravin legilor, în special legilor privind protecția minorilor,
 • să încalce legile în vigoare sau să incite la încălcarea legilor sau să publice linkuri spre astfel de articole,
 • să publice, să multiplice, să facă accesibile pentru publicul larg sau să distribuie conținuturi protejate prin lege, în special să încalce drepturi cu privire la proprietatea industrială (de ex. legea drepturilor de autor, legea privind mărcile, dreptul patentelor, legea designului sau legea privind protecția desenelor și modelelor),
 • să facă reclamă la, să ofere sau să distribuie mărfuri sau servicii,
 • să întreprindă sau să sprijine acțiuni neconcurențiale, inclusiv publicitate progresivă pentru clienți (precum sistemul în lanț, bulgăre de zăpadă sau piramidal),
 • să solicite date personale sau date de acces de la alți utilizatori în scopuri comerciale sau ilegale,
 • să organizeze activități comerciale și/sau vânzare către terțe părți sau să facă reclamă în acest sens (și prin link), de ex. anunțuri, jocuri de noroc, concursuri, tombole, operațiuni barter, sisteme bulgăre de zăpadă,
 • să multiplice fotografia unei alte persoane sau să o facă accesibilă publicului larg, fără a avea aprobarea în scris a persoanei în cauză,
 • să publice date cu caracter personal sau confidențiale fără a avea autorizație,
 • să folosească serviciile pentru a obține profituri,
 • să publice sau să distribuie conținuturi care provoacă pagube rețelelor, serverelor sau altor componente de infrastructură, care perturbă operarea acestora sau să preia accesul asupra lor (de ex. răspândirea de viermi informatici, troiani, viruși, spyware, password phishing etc.).

9.4 Ne rezervăm dreptul să ștergem conținuturi generate de utilizatori. Aceasta se aplică în mod special pentru conținuturi care contravin acestor Termeni și condiții.

10. Acordarea unor drepturi; software pentru aplicațiile mobile

10.1 Aplicațiile mobile necesită instalarea unui software pe aparatul utilizatorului („software pentru aplicații mobile”). Utilizatorul a luat la cunoștiință faptul că nouă ne revin toate drepturile cu privire la software-ul pentru aplicații mobile și toate drepturile privitoare la licențiatorii noștri. Punem acest software pentru aplicații mobile la dispoziția utilizatorilor, acordându-le astfel cele mai simple drepturi de utilizare pentru uzul personal pe aparatul acestora. Multiplicarea software-ului pentru aplicații mobile, facilitarea accesului public la acesta pe internet sau printr-o rețea sau salvarea acestuia pe suporturi de stocare a datelor nu este permisă. Nu este permisă nici utilizarea sau exploatarea sa în scopuri comerciale. Mai mult, sunt interzise prelucrarea, decompilarea, dezasamblarea și ingineria inversă. Este interzisă și încurajarea unor terțe persoane la asemenea acțiuni sau sprijinirea lor în acest scop. Acordarea acestor drepturi poate fi retrasă oricând de noi, fără justificări. În acest caz utilizatorul se obligă să șteargă software-ul pentru aplicații mobile de pe aparatul său. Autorizația de exercitare a drepturilor acordate nu mai are aplicabilitatea cel târziu în momentul în care acordul de licență al utilizatorului este reziliat.

10.2 În ceea ce privește aplicația mobilă sunt valabile condițiile de utilizare ale magazinelor de aplicații și drepturile prevăzute acolo, în completare la 10.1 ale acestor Termeni și condiții. Utilizatorului i se vor acorda cu privire la aplicația mobilă descărcată, respectiv a software-ului pentru aplicația mobilă, drepturi de utilizare simple pentru uzul personal pe fiecare aparat care se află în posesia utilizatorului și este controlat de acesta.

10.3 Dacă utilizatorul face accesibile în cadrul aplicatiei sau în website-ul operat de noi informații sub formă de text, imagini, elemente grafice, înregistrări video, linkuri, muzică etc. („conținuturi”), atunci acesta ne acordă astfel gratuit, dreptul simplu, fără limitare în ceea ce privește spațiul, de a le multiplica și pune la dispoziția publicului în conexiune cu jocurile și forumurile. Utilizatorul este singurul responsabil pentru aceste informații. Noi nu deținem niciun control asupra acestora și nu ne însușim conținuturile. Nu se realizează nicio verificare a acestora de către noi. Dacă vom lua cunoștință de conținuturi ilicite sau conținuturi în sensul 9.3, acestea vor fi șterse neîntârziat.

10.4 Utilizatorul ne exonerează de orice pretenții sau revendicări, inclusiv cereri de despăgubire, adresate nouă de către alți utilizatori sau alte terțe părți, ca urmare a încălcării drepturilor lor prin comportamentul utilizatorului și/sau prin conținuturile sau datele publicate de utilizator. Utilizatorul ne va rambursa totodată toate costurile rezultate astfel, în special costurile care au fost suportate de noi printr-o eventuală necesitate de apărare în fața instanței. Nu se va aduce atingere tuturor celorlalte drepturi ce decurg de aici, precum și pretențiilor noastre de despăgubire. Obligațiile utilizatorului nu mai au aplicabilitate, dacă acesta nu este responsabil pentru încălcarea respectivă. Dacă prin conținuturile postate de utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, în funcție de alegerea noastră, utilizatorul fie ne va acorda pe cheltuiala sa dreptul de utilizare a conținuturilor, fie va renunța la dreptul de proprietate intelectuală asupra conținuturilor. Dacă prin utilizarea serviciilor de către utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, la solicitarea noastră utilizatorul va înceta imediat utilizarea neconformă cu contractul și/sau ilegală.

11. Protectia datelor

11.1 În Prevederile privind protecția datelor se regăsesc informații despre felul, volumul, locul și scopul colectării, prelucrării și utilizării în vederea realizării contractului și derulării comenzilor, precum și datele personale necesare pentru expedierea buletinului informativ de către noi, precum și despre dreptul utilizatorului la informare și dreptul la rectificare, blocare și ștergere.

12. Dispozitii finale

11.1. Prezentul pachet de sesiuni încetează in una dintre urmatoarele situatii: 

          (a) prin acordul partilor; 

          (b) la sfarsitul perioadei pentru care a fost incheiat;

          (c) in cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora; 

          (d) in cazul decesului Membrului;

(e) prin efectul legii sau in cazul unei hotarari judecatoresti definitive  

(f) prin rezilierea Contractului de Membru de catre SC FITFAM SRL conform prevederilor din prezentul Contract. 

  11.2. In cazul încălcării de catre Membru a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului pachet de sesiunit sau daca Membrul a savarsit vreuna dintre incalcarile ale Regulamentului de Rezervări si aplicare penalitati, sau a altor Regulemente ale societății, SC FITFAM SRL va avea dreptul de a suspenda pachetul de sesiuni conform Termenilor si conditii  sau de a rezilia “pachetul de sesiuni”, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila (Pacehetul de sesiuni va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodata SC FITFAM SRL este indreptatita sa solicite daune-interese Membrului, in vederea acoperirii, in integralitate, a prejudiciului suferit, inclusiv pretul “pachetelor de sedinte”i sau parte din acesta, care va fi retinut de catre societate cu titlu de daune prestabilite.      

11.3. In situatia in care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului contracti este sau  va fi calificata drept nula, ilegala sau nevalida, conform legislatiei in vigoare, toate celelalte conditii si prevederi ale prezentului vor ramane in vigoare.

11.4. Membrul a luat la cunostinta si intelege pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul    contract si isi asuma riscul de eroare in acest sens, conform art. 1209 din Codul Civil. Membrul declara faptul ca intelege cauza prezentului Contract, fiind in deplina cunostinta a elementelor esentiale privitoare la: (i) limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractul sau de a dispune suspendarea acestuia. Membrul isi asuma pe deplin raspunderea cu privire la acestea, pe care le considera echitabile. 

11.5. In cazul aparitiei unui caz fortuit sau a unui caz de forta majora SC FITFAM SRL nu va fi considerata responsabila pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale pe toata durata in care Cazul Fortuit sau Forta Majora actioneaza. De asemenea,  SC FITFAM SRL nu raspunde pentru fapta oricarui tert strain de prezentul Contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore. 

11.6. Partile recunosc in mod expres  faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului Contract au fost citite inainte de semnarea acestuia si convin sa actioneze in mod rezonabil pentru a incerca solutionarea pe cale amiabila a oricarui diferend. In cazul in care partile nu vor reusi sa solutioneze pe cale amiabila diferendul nascut intre acestea, se vor adresa in acest sens instantelor judecatoresti competente din Cluj-Napoca.

11.7. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la adresa de e-mail fitfamofficial@gmail.com sau la secțiunea “feedback” din aplicatie în cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare: domiciliu, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice; descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care doreste sa fie expediat răspunsul; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele SC FITFAM SRL  .Ne rezervăm dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc.